khodiennuoc@gmai.com
08.19007027
fb.com/khodiennuoc

Hỗ trợ khách hàng

Rate this page

I- MUA HÀNG OFFLINE – PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT

 Khodiennuoc.com – 

 – Một số sản phẩm kồng kềnh dễ vỡ như ống thủy tinh thu nhiệt, bình bảo ôn, máy nước nóng năng lượng trời…đi các tỉnh thành chúng tôi không giao hàng bằng hình thức Ship COD được mà phải gửi qua chành xe, khi đặt hàng chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng và hướng dẫn chi tiết mặt hàng quý khách đặt có phải gửi qua chành xe hay không? khi đó quý khách có thể giới thiệu chành xe quen tại TP.HCM sau đó chúng tôi sẽ liên hệ chành xe để gửi hàng cho quý khách.

II – MUA HÀNG ONLINE – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

08.19007027
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.