khodiennuoc@gmai.com
08.19007027
fb.com/khodiennuoc

Chính sách bảo mật

5/5 - (1 vote)

Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm:

– Họ tên

– Email

– Số điện thoại

– Địa chỉ

 Mục đích: để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

 Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kho điện nước về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Kho điện nước sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Kho điện nước

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật có thẩm quyền thì Kho điện nước có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin.

 Kho điện nước sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi:

– Ban quản trị website.

– Khách hàng sở hữu thông tin cá nhân đó.

– Các cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (khi được yêu cầu).

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin.

Cửa hàng kho điện nước:

 – Địa chỉ: 745/158 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp

 – Điện thoại: 08.19007027

 – Email: khodiennuoc@gmail.com

 – Website: khodiennuoc.com

Cam kết bảo mật thông tin.

 Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khodiennuoc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

 Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
  • Sử dụng thông tin trái phép
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

 Trường hợp server lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất hoặc lộ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý cho phép của thành viên đó.

 Chúng tôi mong muốn các khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu các thông tin được cung cấp là không chính xác.

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân.

 Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về bảo mật thông tin của chúng tôi. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Kho Điện Nước, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của chúng tôi.

08.19007027
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.